Po Dolnym Śląsku – do 10 godzin

- Wycieczki tematyczne – propozycje. Poszczególne tematy można modyfikować i łączyć ze sobą
– Wycieczki modelowane w oparciu o sugestie klienta
– Programy kilkudniowe:
   a. Śląska architektura gotycka
   b. Hrabstwo Kłodzkie
   c. Dolina Bobru – polska wersja doliny Loary
   d. tropami książąt piastowskich na Sląsku
   e. Cystersi na Śląsku
   f. Śląskie miasta twierdze
   g. Uzdrowiska dolnośląskie
   h. Najpiękniejsze zakątki ziemi dolnośląskiej
   i. Zwiedzanie Jeleniej Góry i okolic
   j. Zwiedzanie Wałbrzycha i okolic
   k. Zwiedzanie Legnicy i okolic
   l. Bory Dolnośląskie
   m. Przedgórze sudeckie
   n. “Worek turoszowski”
   o. szlakiem wrocławskich pamiątek dawnego prawa (krzyże pokutne, kuny, pręgierze)
   p. architektura rezydencjonalna – dolnośląskie pałace
   q. szlakiem śląskich warowni – zamki
   r. Barokowe klasztory ziemi dolnośląskiej
   s. W poszukiwaniu złota i kamieni szlachetnych (Złotoryja, Złoty Stok, Kaczawa)
   t. Dolnośląskie parki krajobrazowe
   u. Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska