Propozycja dla szkół

Miejsca Pamięci Narodowej
patriotyczne wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zwiedzania miejsc ujętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie wycieczek dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.

Wrocław:

Temat: Żywią i bronią, czyli pod Naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką

– Panorama Racławicka Jana Styki i Wojciecha Kossaka

Temat: Sanktuaria Mariampol-Wrocław

– cudowny obraz Matki Boskiej Hetmańskiej ( Zwycięskiej ) w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku

Temat: Śladami kaźni narodu polskiego

– cmentarz Osobowicki, pomnik ofiar represji stalinowskich i mogiły ofiar zbrodni komunistycznych

Trzebnica:

Temat: Piastowski rodowód, czyli w poszukiwaniu źródeł państwowości polskiej (Szlakiem piastowskim)

– kościół i opactwo cystersów fundacji Henryka Brodatego, sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, której kult upowszechnił się w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Niemczech.

Brzeg:

Temat: Piastowski rodowód, czyli w poszukiwaniu źródeł państwowości polskiej (Szlakiem piastowskim)

– zamek książąt piastowskich z 2. połowy XII w., przebudowany w stylu renesansowym. Po zniszczeniach II wojny św. odrestaurowany (poza kompleksem zamkowym z krużgankami, wieżą Lwów i przejazdową wieżą bramną istnieje także kościół św. Jadwigi) mieści dziś Muzeum Piastów Śląskich.

TU ZNAJDZIESZ PRZEWODNIKA