Spotkanie z prof. Olgierdem Czernerem.

 

Olgierd Czerner jest architektem, profesorem zwyczajnym, wieloletnim dyrektorem muzeum architektonicznego we Wrocławiu, wieloletnim Miejskim Konserwatorem Zabytków. Tytuły i funkcje można by wymieniać jeszcze długo.
Profesor jest autorem wielu publikacji m. in. “Rynek wrocławski”, “Wrocław z lotu ptaka” czy “Wrocław na dawnej rycinie”.

Spotkaliśmy się z profesorem w jednej z sal wykładowych Muzeum Architektury. Opowiedział nam o swoim pierwszym pobycie we Wrocławiu, kiedy wraz z ojcem zatrzymali się w mieście w czasie podróży do Wałbrzycha. Czasy studiów we Wrocławiu na wydziale architektury to czasy pionierskie tak dla studentów jak dla wykładowców. Już w czasie studiów profesor miał okazję zetknąć się z konserwacją zabytków. Jego rysunki do dzisiaj są w dokumentacji odbudowy Katedry.

Usłyszeliśmy kilka bardzo, dla nas przewodników ciekawych historii i anegdot.

M. in. budowy i zezwolenia na użytkowanie kwiaciarni zasłaniającej dolną część zachodniej fasady kościoła św. Łazarza.

Profesor opowiedział nam dlaczego został otynkowany budynek sąsiadujący z halą targową od strony “baszty z niedźwiadkiem”. Dowiedzieliśmy się jak pomagano rosnąć trawie przed “breżniewówką” gdzie 7 kwietnia 1965 roku odbyło się spotkanie delegacji rządowych ZSRR (L. Breżniew, A. Kosygin) i PRL (W. Gomółka, J. Cyrankiewicz).

Tragikomiczna sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie lat 70 XX w. podczas pobytu we Wrocławiu delegacji jugosłowiańskiej w towarzystwie premiera Jaroszewicza. Poznaliśmy przebieg spotkania delegacji w Muzeum Architektury, historię jednego filmu i powód wielkiej złości prezydenta miasta Mariana Czulińskiego.

Spytaliśmy profesora z czego w swojej dotychczasowej pracy jest najbardziej dumny.

Wcześniej była to restauracja kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, ale teraz jego dumą jest Kolegiata (również pod wezwaniem NMP) w Głogowie. Profesor został tu w szczególny sposób wyróżniony. Główne drzwi kolegiaty (2,8m x 2,8m) wykonane z brązu zostały poświęcone właśnie jemu.

W eksponowanej partii drzwi możemy znaleźć postać profesora.

Żeby wszystko było jasne drzwi wieńczy inskrypcja ku pamięci restauratora świątyni.

Pod koniec spotkania profesor złożył dedykacje do przyniesionych przez nas książek.

Jak nam powiedział, nie ma w swoim księgozbiorze jednej ze swoich wielu książek. Prawie cały nakład książki “Lwów na dawnej rycinie i planie” wydanej w 1997 został zniszczony w czasie powodzi. Jednak profesor nie schował jeszcze pióra do szuflady. W tej chwili pracuje nad książką roboczo nazwaną “Mój wiek XX” gdzie opisuje ubiegłe stulecie przez pryzmat swojego życia i życia swoich rodziców. Przed profesorem jeszcze dużo pracy, ponieważ teraz jest na etapie gimnazjum. Opisując późniejsze lata będzie miał problem z nadmiarem materiałów. Od wielu lat profesor prowadzi dziennik i jak mówi wybór tych najważniejszych będzie trudny.

Praca nad książką nie posuwa się do przodu w takim tempie jakiego profesor życzyłby sobie. Nie jest to spowodowane lenistwem ale bardzo aktywnym życiem profesora. Między innymi profesor cały czas prowadzi zajęcia ze studentami.

Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z profesorem.
Od lewej stoją: Monika Trznadel, Jerzy Domowicz, Anna Kulągowska-Patalas, prof. Olgierd Czerner, Ewa Kater, Adela Mąkowska, Izabela Mąkowska i Iga Mąkowska

Program wycieczek grupy PROBUS w dziale WYCIECZKI

TU ZNAJDZIESZ PRZEWODNIKA